Media

Innovasjonsmillioner til forskning på kunstig intelligens i norsk havindustri

SINTEF - 13.10.2020

VUVI AS er deltager i et spennende større prosjekt sammen med Posicom, Sintef, NTNU, Kongsberg Ferrotec og DNV GL.

 

Se hva et lite gründerselskap fra Bergen har fått til!

Maritime Bergen - 18.09.2020

Den pågående pandemien gjør at store deler av den maritime næringen sliter, med permitteringer, oppsigelser og lavere inntjening. Men likevel er det enkelte ting som får styrket fremvekst, kanskje nettopp på grunn av delvis nedstengningen av landet og verden for øvrig.

"World First": Remote In-water Ship Surveys via ROV

Marine Technologi News - 31.08.2020

As COVID-19 continues to challenge many business plans and practices, the advent of remote inspection techniques is growing in popularity. What is reported to be the world’s first in-water remote ship surveys using a remotely operated vehicle (ROV) have been completed by DNV GL.

Flere skipsinspeksjoner med roboter: – Tror vi er i den spede begynnelsen

Teknisk Ukeblad - 04.08.2020

Alle skip må inspiseres i dokk hvert femte år, og mellom hver femårsinspeksjon må de også ha en mellominspeksjon. Mellominspeksjonen skjer ofte mens skipet er i sjøen og i økende grad med ROV (fjernstyrt undervannsrobot) istedenfor med dykkere.

Klare krav til firma som utfører bunninspeksjon med dykker eller fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV)

Sjøfartsdirektoratet - 28.07.2020

Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) blir stadig oftere brukt til å inspisere skrogbunn utvendig mens skip er i sjøen. For å sikre god kvalitet på arbeidet har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet et rundskriv som presiserer hvilke krav og praksis som gjelder for firma og personell som utfører slike inspeksjoner med dykker og/eller ROV.

Maritimet Magasin

Maritimet Magasin -15.01.2020

Den tradisjonelle måten å inspisere et skrog i forbindelse med sertifikatfornyelser og vedlikehold er å bruke dykker. Svein Vidar Ersvær i bergensfirmaet Vuvi mener å kunne tilby en metode som er både raskere, mer kostnadseffektiv og med vel så god kvalitet, det skjer ved bruk av ROV. Ifølge Ersvær er Vuvi det første norske selskapet som har fått godkjennelse av en rekke klasseselskapet til å foreta slike inspeksjoner, den første kom fra DNV GL for to år siden, og siden har det kommet godkjennelse også fra RINA, Lloyds og kinesiske CCS.

Referanser​

© 2020 VUVI AS. ALL RIGHTS RESERVED.

Lukk meny