Referanser

GOLDEN ENERGY OFFSHORE

I forbindelse med sertifisering ble det utført skroginspeksjon på MV Energy Swan. Fartøyet er eid av Golden Energy Offshore. DNV GL overvar inspeksjonen.

OSM Maritime Group

I forbindelse med sertifisering ble det utført skroginspeksjon.  DNV GL overvar inspeksjonen.

FARSTAD SHIPPING ASA

Vuvi as har inspisert undervannsskrog på selskapets skip. Skipene i selskapets flåte opererer på kontrakt med oljeselskaper og det er avgjørende med minimale driftsavbrudd.  Vår korte mobiliseringstid og utstyrets effektivitet gjorde at inspeksjonene ble gjennomført uten tilhørende driftsavbrudd. Arbeidet ble dokumentert med video og stillbilder

HURTIGRUTEN ASA

Vuvi as har inspisert undervannsskrog på selskapets skip.  Inspeksjonen ble gjort for å dokumentere tilstand på skrog og påmontert utstyr. Arbeidet ble dokumentert med video og stillbilder

NORLED AS

Vuvi as har gjennomført skroginspeksjoner i forbindelse med klassefornyelser på flere av selskapets fartøy.

VERTOM - BOJEN BEREEBRUNGS GMBH 

Vuvi as har gjennomført skroginspeksjoner i forbindelse med sertifikatfornyelser.

STATKRAFT

Vuvi as har inspisert damport i forbindelse med revurdering/periodisk kontroll av disse. Alt utstyr ble fraktet med helikopter fra vei til inspeksjonssted.

FJELLVAR AS

Vuvi as har gjennomført kartplott GPS/innmåling i kart og visuell inspeksjon av vannledninger utlagt i sjø.

BKK PRODUKSJON

Vuvi AS har gjennomført inspeksjonsoppdrag ved BKKs produksjonsanlegg.

 

MILDE BÅTLAG

Vuvi as har gjennomført inspeksjonsoppdrag ved Milde Båtlag sin marina.

Referanser

© 2019 VUVI AS. ALL RIGHTS RESERVED.

Lukk meny