Artikkel fra Maritimt Magasin 01.2020

Skroginspeksjoner uten bruk av dykker 

John Inge Vikan 
jiv@maritimt.com 

Den tradisjonelle måten å inspisere et skrog i forbindelse med sertifikatfornyelser og vedlikehold er å bruke dykker. Svein Vidar Ersvær i bergensfirmaet Vuvi mener å kunne tilby en metode som er både raskere, mer kostnadseffektiv og med vel så god kvalitet, det skjer ved bruk av ROV. Ifølge Ersvær er Vuvi det første norske selskapet som har fått godkjennelse av en rekke klasseselskapet til å foreta slike inspeksjoner, den første kom fra DNV GL for to år siden, og siden har det kommet godkjennelse også fra RINA, Lloyds og kinesiske CCS. 

 – I tillegg tilbyr vi en rekke andre tjenester, som inspeksjon av fiskeoppdrettsanlegg og merder, kaier, kai fundament, flytebrygger og forankringer, inspeksjon av demninger og også søk og redning etter savnede og antatt omkomne personer. I det hele tatt alt man må under vann for å få gjort. 

RASK OPPBYGGING 
Vuvi startet i det små i 2013, da fire personer gikk inn med kapital for å utvikle det man trodde var en god ide og som snart også viste seg å være det. I dag jobber to av disse i selskapet. Frode Rødølen er ROV-pilot og Svein Vidar Ersvær har ulike funksjoner. 
Selskapet tar oppdrag langs hele kysten, og Ersvær ser ikke bort fra at man også kan bevege seg utenlands, for eksempel til Skottland, om det skulle være aktuelle oppdrag der. 
– Men foreløpig er det ikke så sannsynlig. Vi ønsker først og fremst å få et godt fotfeste i Norge, og så langt har vi utført over 100 vellykkede oppdrag med Sjøfartsdirektoratet eller et klasseselskap til stede, sier han. 

GODE UTGANGSPUNKT 
Her hjemme mener han seg derimot svært konkurransedyktig, spesielt utfra den teknologi vi benytter, men også ut fra den bemanning som er nødvendig for å utføre en inspeksjon med ROV. 

VUVIs team består av to mann for å operere en avansert ROV sammen med datautstyrPrismessig vil vi derfor være absolutt konkurransedyktig. 

ROV’en har ingen begrensning på hvor lenge den kan være i sjøen slik at en inspeksjon av et skrog sjelden tar mer enn to timer. 

Kvaliteten på video og bilder er av svært god og med en erfaren ROV-pilot blir opptakene rolige og gir god informasjon om det som skal inspiseres. 

En annen fordel er at lossing/lasting kan foregå uavbrutt mens inspeksjonen pågår, forteller Ersvær 

Utstyret er veldig kompakt og kan pakkes i noen få kasser for transport i fly eller helikopter. 
– Vi har en egen spesialinnredet operasjonsbil stasjonert i Bergen klar for slike oppdrag, men om det for eksempel skulle bli snakk om en jobb i Kirkenes er det problemfritt å sende utstyret med fly og dra dit på kort varsel. 

FORNØYD KUNDE 
Et av de rederiene som har gitt Vuvi oppdrag er Island Offshore, som holder til i Ulsteinvik. 
Ship manager Egil Nygjerdet forteller at man engasjerte selskapet til bunnbesiktelse av Island Challenger, en PSV som ble bygget i 2007. 
– Det ble en smidig og effektiv operasjon, forteller han. Vuvi møtte på verftet tidlig på morgenen, rigget utstyret sitt, fikk ROV-en i sjøen og startet inspeksjonen. 
Inspeksjonen foregikk ved kai i Bergen. Der satt ROV-piloten og inspektøren fra klasseselskapet side ved side foran skjermene, og fulgte video/bilder som kom fra kameraene på undervannsfartøyet. Det hele var veldig effektivt, spesielt siden inspektøren kunne sitte ved siden av ROV-piloten og gi beskjed om hva han ville se, og om det var noe han ville se flere ganger osv, sier han, og selv om han ikke er sikker på om det ble billigere synes han det ble mye mer effektivt enn om man skulle brukt dykker til jobben. Inspeksjonen tok ca 2 timer. 

KOMMER TILBAKE 
Nygjerde er også klar på at det neppe blir siste gang man bruker denne metoden. 
– For meg som ship manager var det også fint at jeg kunne sitte på kontoret her i Ulsteinvik, og følge det hele som live-overføring direkte på skjermen min her. Operatøren og inspektøren satt i Bergen, jeg satt her og vi fikk alle se tilstanden til skipet direkte. 
Et annet moment Nygjerde også setter pris på, er at alle filmopptakene som ble gjort er lagret hos Vuvi i Bergen: 
– De har vi online tilgang til, slik at jeg kan laste det ned lokalt her i Ulsteinvik, Dermed slipper vi å måtte få overført en stor videofil på DVD, slik det ble gjort tidligere, sier han. 

Utklipp fra helside Maritimt magasin

Referanser​

© 2020 VUVI AS. ALL RIGHTS RESERVED.

Lukk meny