Tjenester

SKIPSSKROG

Våre ROV’er er velegnet for inspeksjon av skipsskrog.  ROV-tjenester kan også benyttes ved sertifikatfornyelse eller klassing. Videre vil ROV være effektivt å bruke ved inspeksjon etter større eller mindre skader og grunnstøtinger. VUVi AS har utviklet egen inntrykkningsmåler som gir nøyaktig mål av hvor stor inntrykkningen i skroget er. Detaljert bunninspeksjon av fartøy gir detaljert informasjon om thrustere/azimuth/VROS/POD, anoder,/sjøkasser, propeller/hylser og ror. Inspeksjon med VUVIs ROVer er tids og kostnadseffektivt i forbindelse med driftsforstyrrelser/offhire. Inspeksjoner med vårt utstyr kan om ønskelig gjøres parallelt med andre operasjoner, noe som muliggjør minimale driftsforstyrrelser. Videobilder fra skroginspeksjon kan om ønskelig overføres direkte online (streaming) til oppdragsgiver.

RØR OG KABEL

Våre ROV tjenester er velegnet for inspeksjon og dokumentasjon av status og tilstand på rør og kabler utlagt i sjø eller vann. Ved dårlig sikt vil bruk av en av våre sonarer sikre effektiv utførelse av oppdrag.  Vi dokumenterer også det enkelte rørs posisjon i elektroniske kart.

Våre ROV’er er også velegnet for å dokumentere elektriske kabler i vann eller sjø. ROV’ene kan operere med til 300 meters vanndyp. Inspeksjoner kan foretas fra land eller ved bruk av mindre båter.

OPPDRETTSANLEGG

Våre ROVer er velegnet for å dokumentere tilsand på oppdrettsmerder og forankring av disse. Vi har god erfaring med å arbeide i team sammen med andre faggrupper som inngår i driften av oppdrettsanlegg eller i pågående prosjekter. Vårt utstyr er lett håndterbart og kan for eksempel tas om bord i stedlig fartøy og opereres derfra, også som del av integrert operasjon. Våre ROVer blir benyttet for overvåkning i forbindelse med kvalitets sikringsarbeid i oppdrettsnæringen.

KAI OG FUNDAMENT

Kaianlegg som utsettes for store krefter fra sjøvann i bevegelse og propellvann kan effektivt overvåkes med VUVIs ROV tjenester. Våre inspeksjoner gir god informasjon om forskyvning av fundament og utglidninger av kaifront. En inspeksjon med våre ROV’er vil være en billig forsikring og kan redusere behovet for uventet vedlikehold over tid betydelig. Våre ROVer med sonar kan også benyttes for å dokumentere bunnforhold/dybder i forbindelse med ulike kaianlegg.

RIGG/UNDERVANNSSKROG

Våre ROV’er er velegnet for inspeksjon av oljeplattformers undervannsdel (semi submersible). Detaljert bunninspeksjon kan gi detaljert informasjon om tilstand på thrustere, anoder etc. Inspeksjon med VUVIs ROVer er også tids- og kostnadseffektivt i forbindelse med driftsforstyrrelser/offhire. Videobilder fra skroginspeksjon kan om ønskelig overføres direkte online (streaming) til oppdragsgiver.

VANNKRAFTVERK

VUVI utfører inspeksjoner av demninger i forbindelse med revurdering samt kontroll av opptrekksluker og tuneller. ROV utstyr kan fraktes med helikopter. Våre inspeksjons ROVer er utstyrt med «gripeklo». Vi kan levere høykvalitet film og bilder fra dybder ned til 300 meter. Alle oppdrag dokumenteres med en detaljert arbeidsrapport. Oppdragsgiver kan selv være med og følge søket på skjerm, eventuelt få overført live video (streaming) til eget kontor.

SØK OG REDNING

Våre ROV tjenester med sonar er velegnet for å utføre systematisk søk over store områder og dyp etter savnede personer eller objekter.

Ved hjelp av ROV tjenestenes GPS system sørger vi for at søket blir gjort systematisk i aktuelt område. Vi har egen oppdragsbåt stående på tilhenger forberedt for hasteoppdrag. Vi har erfaring fra å samarbeide med lokale redningsressurser/hjelpekorps.

Gjennomsøkt område dokumenteres med henvisning til kartutsnitt.

 

Post 09.11

Referanser​

© 2019 VUVI AS. ALL RIGHTS RESERVED.

Lukk meny