VAKTTELEFON

971 63 057

 

VUVI AS
Måseskjæret
Sandviksboder 73 A
5035 Bergen

post@vuvi.no

VELGER DU VUVI
GARANTERER VI:

 

• Meget kort mobiliseringstid

• Høy kvalitet på bilder og video

• Høy fokus på sikkerhet

• Kostnadseffektiv inspeksjon

• Detaljert dokumentasjon

• Fast pris

Les mer

Vuvi AS utfører undervannsinspeksjon med ROV (Micro ROV) og sonar.

 

TYPISKE ROV OPPDRAG FRA VÅR BASE I BERGEN VIL VÆRE

 

• Inspeksjon av skipsskrog i forbindelse med sertifikatfornyelse

   eller for å besiktige skade etter mindre eller større grunnstøtinger.

• Inspeksjon av oljeriggers undervannsdel (semi submersible).

• Inspeksjon av fiskeoppdrett/merder.

• Inspeksjon av kaier og kaifundament.

• Inspeksjon av flytebrygger/forankring av flytebrygger.

• Inspeksjon av og/eller innmåling i kart av rør,avløpsledninger og

   utslippspunkt i sjø eller vann.

• Søk og redning etter antatt omkomne personer.

• Søk og assistanse ved heving av gjenstander (som biler) dumpet i sjøen.

• Inspeksjon med liveoverføring (streaming) av video til oppdragsgiver.