INSPEKSJON MED ROV

Inspeksjon av skipsskrog i forbindelse med sertifikatfornyelse og vedlikeholdVUVI Garanterer:

• Meget kort mobiliseringstid.

• Høy kvalitet på bilder og video.

• Høy fokus på sikkerhet.

• Kostnadseffektiv inspeksjon.

• Detaljert dokumentasjon.

• Fast pris.

Typiske oppdrag

• Inspeksjon av skipsskrog i forbindelse med sertifikatfornyelse eller for å besiktige skade etter grunnstøtinger.

• Inspeksjon av fiskeoppdrett/merder.

• Inspeksjon av kaier og kaifundament.

• Inspeksjon av flytebrygger/forankring av flytebrygger.

• Søk og redning etter antatt omkomne personer.

• Inspeksjon i forbindelse med revurdering av demninger.

Godkjent for sertifikatfornyelse

Referanser

© 2019 VUVI AS. ALL RIGHTS RESERVED.

Lukk meny